Het Wad loopt leeg

Droogvallen Terschelling Vlieland Waddenzee

Eb en vloed hebben vast ritme: twee keer per 25 uur loopt het Wad leeg ( en vol). De ondergelopen platen worden opnieuw een paar uur zichtbaar. Het spel van zand en water levert bij de laagstaande zon een schitterend vuurwerk op. Fouragerende vogels zorgen voor de playlist, tot het wassende water gewonnen heeft….

Ouder bericht Nieuwer bericht